English translation can be read below.

 

Vanaf 2021 geven we kinderen een prominentere rol met Kite4Kids: een programma voor kinderen die zelf kanker hebben gehad of een naaste zijn van iemand die kanker heeft gehad in het gezin.

 

Met Kite4Kids willen we families de mogelijkheid geven om samen (opnieuw) in beweging te komen en de positieve invloed van vliegeren op lichamelijk, psychisch en sociaal herstel te ervaren. Onze doelen hierbij zijn:

 

Investeren in de toekomst van kinderen en hun families die te maken hebben gehad met kanker door:

Het bevorderen van lichamelijke, psychische en sociale gezondheid; het verbeteren van kwaliteit van leven. Het bevorderen van het herstel van een mogelijkverstoorde dynamiek binnen het gezin die het gevolg is van de ziekteperiode. Plezier krijgen in een actieve leefstijl in de natuur door nieuwe grenzen te leren opzoeken in een inspirerende buitenomgeving waar bewegen leuk is en sporten weer gewoon wordt: een blijvende leefstijlverandering.

 

Een gepast moment om onze doelgroepen in 3 samenstellingen te verdelen: Juniors (7-12 jaar), Youth (12-18 jaar) en Life (18+ jaar). Anders dan bij Life ligt de focus bij Juniors op het hele gezin. Ouders en brussen leren samen vliegeren (‘op het droge’). Vanaf 12 jaar is de Youth ook welkom voor een 3×3 uurs kitesurf lespakket met 1 directe naaste. Het kind (en naaste) weegt dan minimaal 40 kg, is in het bezit van een zwemdiploma en is fysiek sterk genoeg en in staat om een grotere kite ‘aan te kunnen’ en het water op te gaan.

 

Binnenkort meer informatie over de Kite4Kids activiteiten. Ben je ouder dan 12 en wil je komend seizoen beginnen met kitesurflessen? Registreer je hier samen en/of met toestemming van je ouder of voogd.

 

Kite4Kids news

 

Kite4Kids is a program dedicated to children who have experienced cancer themselves or have felt its impact within their families whom we invite to get acquainted with kitesurfing.

 

We wish to present these families the opportunity to experience the positive effects of flying a kite during physical, psychological and social recovery. Our goal is to invest in the futures of these children and their families who have experienced cancer by:

 

  • Promoting physical, psychological and social health to improve quality of life.
  • Promoting the recovery of a potentially disturbed family dynamics resulting from the illness period.
  • Promoting the enjoyment of an active lifestyle by exploring new boundaries in an inspiring outdoor environment. Making exercise fun and sports becoming normal again: a permanent lifestyle change.

 

We believe that the time is now appropriate to divide our target groups into 3 age groups: Juniors (7-12 years), Youth (12-18 years) and Life (18+ years). Unlike the Life group, the junior group will focus on the whole family. Parents and siblings learn to fly a kite together (on dry land). The Youth group will focus on a 3×3 hour kitesurfing lesson package with 1 direct relative.

 

More information about the Kite4Kids activities will be published soon. Are you living in the Netherlands? Older than 12 and would you like to get introduced to kitesurfing this season?

 

Please register here with the consent of your parent or guardian.