Nationaal Fonds tegen Kanker steunt de visie en doelstellingen van Kite4Life

Fonds Tegen Kanker

Nationaal Fonds tegen Kanker steunt de visie en doelstellingen van Kite4Life

Het Nationaal Fonds tegen Kanker zet zich in voor een Langer Beter Leven voor mensen met kanker. Dit staat voor het vergroten van de overlevingskansen en het verbeteren van de levenskwaliteit voor mensen met kanker.

Het NFtK wil bijdragen aan een grotere kans om te overleven en te streven naar een optimale kwaliteit van leven door mensgerichte behandelingen (voeding, beweging en welzijn) vast onderdeel te laten worden van het oncologische behandelplan. Het NFtK denkt een bijdrage aan deze doelstelling te kunnen leveren door het geven van objectieve voorlichting en het mogelijk maken van gericht wetenschappelijk onderzoek en patiënt gerelateerde projecten. De focus ligt daarbij op voeding (o.a. het voorkomen van ondervoeding), beweging (o.a. kwaliteit van leven) en welzijn (o.a. psychosociale begeleiding)

Dat gebeurt helaas nog niet overal in voldoende mate. In de zorg rond een patiënt zouden voedingsdeskundigen, fysiotherapeuten en zorgprofessionals gespecialiseerd in psychosociale oncologische zorg een belangrijkere rol moeten krijgen.

Dit wil het NFtK veel meer onder de aandacht brengen. Allereerst richten ze zich op mensen die door kanker getroffen zijn. Het is van het grootste belang dat zij goed op de hoogte raken van alle behandelingsmogelijkheden. Als je weet wat er kan, kun je de juiste vragen stellen aan je behandelaar en zo optimale zorg realiseren. Patiëntenvoorlichting speelt dus een grote rol.

Naast voorlichting financieren zij wetenschappelijk onderzoek, waarin aandacht is voor onderwerpen als voeding en beweging in relatie tot kanker. We willen hiermee laten zien dat een completere kankerzorg werkt.

Lon Claassen van het Nationaal Fonds tegen Kanker verwelkomt de frisse aanpak van de Kite4Life Foundation. Hij steunt de manier waarop ons verhaal (ex-)kankerpatiënten en hun naaste stimuleert om psychosociaal en fysiek herstel na kanker actief en sportief aan te pakken en hun kwaliteit van leven te helpen verbeteren.

Doordat de twee stichtingen elkaar aanvullend bijdragen aan Langer Beter Leven voor mensen met kanker nodigt de heer Claasen Kite4Life uit voor een samenwerking. Hierbij worden de visie en doelstellingen van beide organisaties gepromoot en waar nodig en waar mogelijk inhoudelijk gesteund.

Deze prachtige nieuwe samenwerking wordt geactiveerd met het delen van ons verhaal op de NFtK website www.tegenkanker.nl/project/baris/

Wij adviseren alle door kanker geraakte mensen de website van het Nationaal Fonds tegen Kanker aandachtig te bestuderen. Want “fitte patiënten herstellen sneller”!

Baris Hotmail
Author: Baris Hotmail

test

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.