Kwaliteit van leven bij overlevers van kanker en de invloed van het leren kitesurfen

Kickoff 2019

Kwaliteit van leven bij overlevers van kanker en de invloed van het leren kitesurfen

Kite4Life Foundation evaluatie eerste seizoen

Kitesurfen kan mensen die kanker hebben gehad helpen omgaan met de psychologische gevolgen van hun ziekte, dat is de overtuiging van Kite4Life. We baseren deze overtuiging niet alleen op persoonlijke ervaringen, maar ook op wetenschappelijk onderzoek. Een kort overzicht van dat onderzoek is te vinden op onze website (www.kite4lifefoundation.org) onder het kopje ‘wetenschappelijke onderbouwing’.

Om het effect van kitesurfen op het herstel na kanker zichtbaar te maken, hebben we iedere deelnemer van Kite4Life (zowel overlevers als naasten) gevraagd om op drie momenten twee vragenlijsten in te vullen die kwaliteit van leven meten: voorafgaand aan de kitelessen, meteen na de lessen, en 3 maanden na afloop van de lessen.

De eerste resultaten van de studie naar kwaliteit van leven bij de deelnemers van Kite4Life zijn nu binnen:

Voorafgaand aan de kitelessen bleken overlevers van kanker gemiddeld een lagere kwaliteit van leven te ervaren dan hun naasten. De overlevers vonden dat ze minder goed functioneerden op fysiek gebied, op het werk en op emotioneel, cognitief en sociaal gebied. Ze hadden meer last van vermoeidheid en angst en ervaarden meer problemen op financieel gebied dan hun naasten.

Na het afronden van de lessen was hun kwaliteit van leven toegenomen en gaven ze aan beter te functioneren op de verschillende gebieden waar er eerder problemen werden ervaren. Drie maanden na het afronden van de lessen bleef een gedeelte van dit positieve effect bestaan.

Tijdens het eerste seizoen hebben nog niet alle deelnemers hun lessen kunnen afronden. Hierdoor kon de studie naar het effect van de lessen maar bij een kleinere groep plaatsvinden. In de toekomst hopen we in de studie een steeds grotere groep deelnemers te kunnen meenemen waardoor de resultaten steeds duidelijker zullen zijn.

Baris Hotmail
Author: Baris Hotmail

test

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.