JUMP4LIFE

jump4life edo

JUMP4LIFE

***ENGLISH BELOW***

Wij gebruiken dezelfde energie van de ‘sponsorloop’ waar je vroeger als kind aan deelnam en vertalen dit naar een kitesurfevenement om bewustzijn te creëren en geld op de halen voor het goede doel: Kite4Life Foundation. 

Jump4Life is een fundraiser project. Het is een jaarlijks kitesurf evenement dat gedurende de maand mei gehouden zal worden.

De bedoeling is simpel: springend en varend geld ophalen voor het realiseren van de doelen van de Kite4Life Foundation.

Deelnemers laten zich door hun netwerk ‘per meter’ sponsoren. Elke meter telt want: hoe hoger de sprong, hoe vaker er gesprongen wordt, hoe groter de gevaren afstanden zijn en hoe meer deelnemers, des te hoger het uiteindelijk opgehaalde totaalbedrag.

Het doel van Jump4Life is het verenigen van de wereldwijde kitesurf gemeenschap en samen te springen voor het leven. Met het opgehaalde bedrag is ons doel om (ex-)kankerpatiënten en hun naasten te leren kitesurfen en hun gevoelens van vrijheid, hoop en trots in hun levens (terug) te brengen.

Informatie mbt deelname en registratie wordt binnenkort gepubliceerd.

***ENGLISH***

We use the same energy from the sponsor run you used to participate in as a child and translate this into a kitesurfing event to create awareness and raise money for charity: Kite4Life Foundation.

Jump4Life is a fundraiser project. It is an annual kitesurfing event that will be held during the month of May.

The intention is simple: to raise money by jumping and sailing for the realization of the goals of the Kite4Life Foundation.

Participants are sponsored by their network ‘per meter’. Every meter counts because: the higher the jump, the more often there are jumps, the greater the distances covered and the more participants, the higher the final total amount collected.

The goal of Jump4Life is to unite the worldwide kitesurfing community and jump together for life. With the amount raised, our goal is to teach (former) cancer patients and their loved ones to kitesurf and to bring (back) their feelings of freedom, hope and pride in their lives.

Information regarding participation and registration will be published shortly.

Baris Hotmail
Author: Baris Hotmail

test

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.