JUMP4LIFE

Jump North Sea Mark

JUMP4LIFE

***ENGLISH BELOW***

Wij gebruiken dezelfde energie van de ‘sponsorloop’ waar je vroeger als kind aan deelnam en vertalen dit naar een kitesurfevenement om bewustzijn te creëren en geld op de halen voor het goede doel: Kite4Life Foundation. 

Jump4Life (J4L) is het fundraiser project van de Kite4Life Foundation. Het is een kitesurf fundraiser evenement dat jaarlijks gedurende de hele maand mei gehouden wordt. De bedoeling is om kitesurfend de gesprongen hoogtes en gevaren afstanden te meten om zo geld op te halen voor het realiseren van de Kite4Life Foundation doelen.

Deelnemers laten zich door hun netwerk ‘per meter’ sponsoren. Elke meter telt want: hoe hoger de sprong, hoe vaker er gesprongen wordt, hoe groter de gevaren afstanden zijn en hoe meer deelnemers, des te hoger het uiteindelijk opgehaalde totaalbedrag. In 2021, het eerste jaar, haalden we net onder de €12.000 op. In 2022 willen we dit bedrag minimaal verdubbelen!

J4L is een ‘covid-proof’ fundraiser event dat, individueel, buiten in de frisse lucht en op ruime afstand van anderen plaatsvindt. J4L is een solo activiteit uitgevoerd als kitesurf collectief.

Wij organiseren deze competitie in samenwerking met WOO Sports, een technologiebedrijf gespecialiseerd in het meten van kitesurf prestaties en in het bezit van een online toernooi/competitie platform. WOO is in staat alle kitesurf bewegingen van de deelnemer te registreren en online weer te geven. Deelnemers kunnen te allen tijde hun prestaties inzien, vergelijken met andere deelnemers en waar nodig hun strategie bijstellen.

Informatie mbt deelname en registratie wordt binnenkort gepubliceerd.

***ENGLISH*** We use the same energy of the ‘sponsor run’ you used to participate in as a child and translate this into a kitesurfing event to create awareness and raise money for charity: Kite4Life Foundation.

Jump4Life (J4L) is the fundraiser project of the Kite4Life Foundation. It is a kitesurf fundraiser event that is held annually throughout the month of May. The intention is to measure jumped heights and sailed distances while kitesurfing in order to raise money for the realization of the Kite4Life Foundation goals.

Participants are sponsored by their network ‘per meter’. Every meter counts because: the higher the jump, the more often jumped, the greater the distances covered and the more participants, the higher the final total amount collected will be. In 2021, the first year, we raised near €12,000. In 2022 we want to at least double this amount!

J4L is a ‘covid-proof’ fundraiser event that takes place, individually, outside in the fresh air and at a good distance from others. J4L is a solo activity performed as a kitesurf collective.

We organize this competition in collaboration with WOO Sports, a technology company specialized in measuring kitesurfing performance and in possession of an online tournament/competition platform. WOO is able to register all kitesurfing movements of the participant and display them online. Participants can view their performance at any time, compare them with other participants and adjust their strategy where necessary.

Information regarding participation and registration will be published shortly.

Baris Hotmail
Author: Baris Hotmail

test

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.