K4L on Tour

K4L on tour poster

K4L on Tour

English translation can be read below.

Vanaf 2021 geven we kinderen een prominentere rol met Kite4Kids: een programma voor kinderen die zelf kanker hebben gehad of een naaste zijn van iemand die kanker heeft gehad in het gezin. Ons doel hierbij is het investeren in de toekomst van kinderen en hun families die te maken hebben gehad met kanker. Lees verder op Kite4Kids.

Middels een crowdfunding actie willen wij onze nieuwste en jongste deelnemers een trainer kite schenken. We introduceren op deze wijze de deelnemende kinderen en hun families aan vliegeren met een 2-lijnskite én aan de kitesurfsport.

Een solo 6 daagse fiets- en wandeltocht van initiatiefnemer en voorzitter Baris lanceert de start van Kite4kids.. Deze tour is zijn manier om de maatschappij bewuster te maken over de psychosociale impact en de ondersteunende rol van sporten, in dit geval leren kitesurfen, tijdens een herstelproces na kanker. Door 6 dagen dwars door Nederland te bewegen verbindt hij de acht partner kitesurfscholen nog sterker aan Kite4LIFE. Niet alleen bedankt hij ze voor hun samenwerking, tijdens de tour ontmoet hij een boeiend gezelschap van gasten. Deze tocht is een evenement op zich en zal middels een unieke programmering van gesprekken, podcasts, meet & greets en veel social media communicatie een gezonde dosis herkenbaarheid creëren die zo hard nodig is om Kite4Life nog nadrukkelijker een gezicht te geven.

De Tour begint 6 maart in Brouwersdam en eindigt 11 maart in Workum. De te bezoeken kitesurf scholen zijn Natural High in Zeeland, BLOW in Kijkduin, Windhoek Kitesurfschool in Wassenaar, Beach Break in Noordwijk, North Sea Watersports in Zandvoort, Endless Summer Surf in Wijk aan Zee, KiteFEEL in Schellinkhout en Antix Sports in Workum.

Wil je de tour volgen? @kite4lifefoundation.
Ben je nieuwsgierig naar de verhalen van deelnemers Sven & Jordy of altijd al een kijkje willen nemen in het leven van strandkunstenaar Tim Hoekstra @dutchbeachart? Vanzelfsprekend fietsen en wandelen een aantal Kite4Life ambassadeurs mee met Baris en zullen er ongetwijfeld mooie momenten te volgen zijn op blogs, vlogs en social kanalen. Een ding is zeker, je kunt de mooiste belevenissen van de dag, elke dag volgen in onze ‘stories’. Allemaal met als doel 100 vliegers te realiseren voor Kite4Kids.

Geloof je nu al in onze missie en wil je doneren? DONEREN kan hier 

Elke trainer kite kost 100 euro en wij weten hoe blij we daar 100 kids mee kunnen maken!

Kite4Kids is a program dedicated to children who have experienced cancer themselves or have felt its impact within their families whom we invite to get acquainted with kitesurfing. We wish to present these families the opportunity to experience the positive effects of flying a kite during physical, psychological and social recovery. Our goal is to invest in the futures of these children and their families who have experienced cancer.

Through a crowdfunding campaign we wish to donate our newest and youngest participants a trainer kite. This is our way to introduce the participating children and their families to flying a 2-line (trainer) kite and to kitesurfing.

A solo 6-day cycling and walking tour of initiator and chairman Baris launches the start of Kite4kids. This tour is his way to raise awareness among society about the psychosocial impact and the supporting role of sports, in this case learning to kitesurf, during a recovery process after cancer. By moving across the Netherlands for 6 days, he connects the eight partner kitesurfing schools even more strongly to Kite4LIFE. Not only does he thank them for their cooperation, during the tour he also meets an interesting group of guests. This tour is an event in itself and will also create a healthy dose of recognizability through a unique programming of conversations, podcasts, meet & greets and lots of social media communication that is so desperately needed to give Kite4Life an even more emphatic face.

The Tour starts March 6 in Brouwersdam and ends March 11 in Workum. The kitesurf schools to be visited are Natural High in Zeeland, BLOW in Kijkduin, Windhoek Kitesurfing school in Wassenaar, Beach Break in Noordwijk, North Sea Watersports in Zandvoort, Endless Summer Surf in Wijk aan Zee, KiteFEEL in Schellinkhout and Antix Sports in Workum.

Would you like to follow the tour? @kite4lifefoundation.
Are you curious about the stories of participants Sven & Jordy or have you always wanted to take a look at the life of beach artist Tim Hoekstra @dutchbeachart? It goes without saying that a number of Kite4Life ambassadors will join Baris and there will undoubtedly be great moments to follow on podcast, blog, vlogs and social media channels. One thing is for sure, the best experiences of the day can be followed in our ‘stories’. All with the aim of realizing 100 trainer kites for Kite4Kids.

Do you already believe in our mission? Please donate here.

Each trainer kite costs 100 euros and we know how happy we can make 100 kids with it!

Baris Hotmail
Author: Baris Hotmail

test

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.